XXX Seminarium PMI PC Szczecin

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Rejestracja zakończona 26.06.2018 18:00

zakończona

Opis wydarzenia
PMI PC Szczecin Branch zaprasza na kolejne Spotkanie PMI Szczecin. PMI Szczecin świętuje okrągły jubileusz, gdyż będzie to już 30 spotkanie w naszym mieście. W tym roku również PMI Poland Chapter obchodzi 15-lecie swojej działalności.

Prelekcję poprowadzi Agnieszka Gasperini - certyfikowany Kierownik Projektów (PMP) z ponad 16‐letnim doświadczeniem w międzynarodowych projektach. Od 1999 pracowała między innymi dla firmy Siemens AG, gdzie tworzyła kulturę profesjonalnego zarządzania projektami, będąc pierwszym kierownikiem projektów z certyfikatem PMP.  Przez 11 lat (2003‐2014) Agnieszka była dyrektorem w firmie konsultingowej PMC zajmującej się konsultingiem z dziedziny zarządzania projektami i funduszami unijnymi. Od 2014 roku pracuje jako zewnętrzny konsultant z firmą Practical Thinking Group dla regionu EMEA.

Agnieszka poprowadzi zajęcia pn. “Leader Tango”. Leader Tango to unikatowy warsztat, który bazuje na zestawie spójnych postaw i kompetencji, w tym m.in. na zaufaniu, jako jedną z kluczowych kompetencji w zakresie zarządzania zespołem.
Poprzez udział w warsztacie uczestnicy uświadomią sobie motywacje własne oraz motywacje pozostałych członków zespołu co pozwoli znacznie lepiej kontrolować emocje i skutecznie komunikować się w zespole. W następstwie posiadania takich kompetencji w zespole nastąpi poprawa atmosfery i relacji oraz wzrośnie efektywność pracy zespołu.
Prelekcja ta stanowi wstęp do warsztatów, które odbędą się w ramach pierwszej konferencji organizowanej przez szczeciński oddział PMI - Highway to Project Management.
Część merytoryczna wydarzenia rozpocznie się o godzinie 18., jednak będziemy czekać na Was już od godziny 17.30. Jeśli macie do nas jakieś pytania dotyczące działalności PMI, certyfikatów, możliwości zaangażowania się lub jeśli po prostu chcecie poznać lepiej nas lub innych uczestników spotkań, to jest to właśnie czas dla Was.

Project Management Institute to globalna organizacja zajmująca się promowaniem dobrych praktyk w zarządzaniu projektami. PMI przygotowuje i wydaje Project Management Body of Knowledge (PMBoK) oraz przyznaje egzaminuje i certyfikuje kompetencje kierowników projektów.
Więcej informacji na temat działalności PMI znajdziecie na stronach www.pmi.org oraz www.pmi.org.pl
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 26.06.2018 18:00
Zakończenie: 26.06.2018 20:30

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT),
ul. Jagiellońska 20, 70-363 Szczecin
http://www.innowacje.zut.edu.pl/

Strona wydarzenia:
http://szczecin.pmi.org.pl

Udostępnij znajomym:

Organizator
PMI Chapter Poland

ul.Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa

szczecin@pmi.org.pl
+48 605 319 844